TECHNICKÉ PLYNY

TECHNICKÉ PLYNY

Do skupiny technických plynov sú bežne zaraďované tie plyny alebo plynné zmesi, ktoré sú dodávané do priemyslu pre rôzne technologické aplikácie, od tých tradičných – používaných od začiatku 20.storočia (zváranie a rezanie) – až po inovované pre potravinárstvo, metalurgiu a chémiu.

Základné technické plyny a ich zmesi sú: acetylén, argón, chladivo, dusík, hélium, kyslík, oxid uhličitý CO2, Propan – bután, propan pohonový, SECUR PNEUS®, stargón – corgón

Do tejto skupiny teda patria plyny, ktoré sú súčasťou atmosférického vzduchu (kyslík, dusík a argón), s ktorými sú miešané pre príbuznosť použitia ďalšie produkty, ako je vodík, kysličník uhličitý a hélium. Z nevzdušných technických plynov je nutné vyzdvihnúť hojne používaný acetylén a čpavok. Medzi technickými plynmi majú dnes prvoradú dôležitosť plyny a zmesi pre zváranie a rezanie taktiež plyny a zmesi pre laserové technológie-

POTRAVINÁRSKE PLYNY

Plyny pre potravinárstvo série Foodline® spĺňajú všetky bezpečnostné a kvalitatívne požiadavky platných predpisov a noriem. Platí to aj pre oxid uhličitý, ktorý sa dodáva na sýtenie nápojov, určený pre verejné stravovanie, ako aj v rámci služby iSpring, na sýtenie vody a nápojov v domácnostiach.

Hlavnými plynmi pre potravinárstvo používanými pri výrobe potravín a nápojov sú oxid uhličitý, dusík, argón a kyslík, ktoré umožňujú zachovávať organoleptické vlastnosti výrobkov, predlžovať ich trvanlivosť a teda zlepšovať charakteristiky ovplyvňujúce predaj výrobkov. 

Plyny pre potravinárstvo od firmy SIAD sa používajú v rôznych výrobných procesoch pri výrobe potravín a nápojov, ich osvedčenia potvrdzujú zhodu s normou UNI EN ISO 22000:2005 a normou FSSC 22000:2010.