Zásady ochrany osobných údajov

1. Všeobecne ustanovenia

Spoločnosť iProduct s.r.o. so sídlom Makarenkova 81/A, 080 06 Ľubotice, IČO: 50 45 13 16, ďalej len ,,iProduct s.r.o.“, ako prevádzkovateľ tejto webovej stránky, rešpektuje Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (ďalej len “nariadenie GDPR”) ako aj všetky platné zákony týkajúce sa spracovávania a ochrany osobných údajov. Rešpektujeme súkromie každého návštevníka webovej stránky. Tento dokument sumarizuje informácie ohľadom zberu dát a ich následného spracovania spoločnosťou iProduct s.r.o..

Adresa našej webovej stránky je: predajplynov.sk

2. Zber a spracovanie osobných údajov

Spoločnosť iProduct s.r.o. ako prevádzkovateľ sa zaväzuje, že táto webová stránka používa súbory cookies, ktoré na ich použitie nevyžadujú predchádzajúci súhlas.  Používaním webovej stránky sa niektoré údaje o návštevníkovi uchovávajú automaticky na serveroch tretích strán. Nevyhnutné, analytické a funkčné cookies zahŕňajú názov poskytovateľa internetového pripojenia, adresu internetového protokolu používateľa (IP adresa), informácie o používanom zariadení, operačnom systéme a prehliadača, prípadne zdroj návštevy webovej stránky. Tieto údaje sú bez výhrady anonymizované a sú používané na analýzu používateľov webovej stránky na účely jej zlepšovania.   Akékoľvek zmeny týkajúce sa zásad ochrany osobných údajov budú zverejnené na tejto stránke.

3.Vnorený obsah z iných webových stránok

Na tejto webovej stránke sa môže vyskytovať vložený obsah (napr. Videá, obrázky, odkazy atď.). Vnorený obsah z iných webových stránok sa správa rovnako, akoby návštevník navštívil inú webovú stránku.

Tieto webové stránky môže zhromažďovať údaje o vás, používať súbory cookie, vkladať ďalšie sledovanie od tretích strán a monitorovať vašu interakciu s týmto vloženým obsahom vrátane sledovania vašej interakcie s vloženým obsahom.

Prevádzkovateľ stránky iProduct s.r.o. sa zaväzuje, že bude uchovávať údaje získané prostredníctvom webovej stránky v bezpečí, v zmysle platnej legislatívy a uskutoční také preventívne opatrenia, ktoré eliminujú riziko straty, úniku, krádeže či inej formy zneužitia osobných údajov. Prevádzkovateľ iProduct s.r.o. využíva odkazy tretích strán, ale výhradne také, kde je zabezpečená ochrana osobných údajov v zmysle platnej legislatívy.

4. Čo je to cookies?

Cookies sú malé textové súbory uložené v počítači alebo mobilnom zariadení. Zvyčajne sa používajú na to, aby webové stránky fungovali alebo pracovali efektívnejšie. Je to možné, pretože webové stránky dokážu čítať a zapisovať tento druh súborov, čo im umožňuje spoznať a zapamätať si dôležité informácie, ktoré uľahčia konzultáciu (napr. Zapamätanie si obľúbených nastavení).

5. Typy cookies

Technické cookies 

Technické cookies sú cookies, ktoré sa používajú výlučne na vykonávanie prenosu komunikácie cez elektronickú komunikačnú sieť, alebo podľa nevyhnutnosti, aby poskytovateľ služby informačnej spoločnosti bol výslovne požiadaný účastníkom alebo používateľom o poskytnutie služby.

Technické cookies sú potrebné pre správne fungovanie webovej stránky a sú nevyhnutné na navigáciu a využívanie služieb a možností. Bez nich by webová stránka nemohla fungovať správne.

Zakázanie technických súborov cookie pre túto webovú stránku by mohlo ohroziť váš zážitok z navigácie až po potlačenie určitých funkcií.

Ak si neželáte, aby váš počítač prijímal a ukladal cookies, môžete zmeniť nastavenia zabezpečenia prehliadača.

Nasleduje zoznam rôznych typov súborov cookie, ktoré sa používajú pre túto webovú stránku. Upozorňujeme, že v rozsahu, v akom sú informácie zhromažďované pomocou súborov cookie osobné údaje, platia ustanovenia Zásad ochrany osobných údajov, ktoré dopĺňajú tieto Zásady používania súborov cookie.

Identifikácia cookies

Používajú sa na umožnenie overenia totožnosti používateľa na webovej stránke a na následné použitie funkcií vyhradených pre registrovaných používateľov. Sú spravováteľné prostredníctom nastavení prehľadávača.

Súbory cookies relácie

Tieto súbory cookies sa používajú na udržanie stavu relácie. Sú spravováteľné prostredníctom nastavení prehľadávača.

Vyvažovanie cookies

Používajú sa na distribúciu prenosu medzi viacerými servermi, aby sa zabezpečilo vyváženie použitých zdrojov. Sú spravováteľné prostredníctom nastavení prehľadávača.

Bezpečnostné cookies

Slúžia na ochranu bezpečnosti vašich údajov počas prehliadania webových stránok. Sú spravováteľné prostredníctom nastavení prehľadávača.

Jazykové súbory cookies

Tieto súbory cookies nám umožňujú ukázať vám obsah vo vašom jazyku. Sú spravováteľné prostredníctom nastavení prehľadávača.

Súbory cookies zariadenia

Vďaka súborom cookies zariadenia dokážeme ukázať obsah vhodný pre vaše zariadenie, pokiaľ ide o použité technológie a formát. Sú spravováteľné prostredníctom nastavení prehľadávača.

Lokalizačné súbory cookies

Tieto súbory cookies nám umožňujú poznať vašu polohu (z hľadiska geografických súradníc) a poskytnúť obsah prispôsobený vašej oblasti. Sú spravováteľné prostredníctom nastavení prehľadávača.

Multimediálne súbory cookies

Tieto súbory cookie nám umožňujú zobrazovať multimediálny obsah, napríklad komponenty Flash. Sú spravováteľné prostredníctom nastavení prehľadávača.

Analytické súbory cookies

Tieto súbory cookie sa používajú na zhromažďovanie anonymných kvantitatívnych a kvalitatívnych informácií o tom, ako návštevníci používajú našu webovú stránku. Používanie takýchto údajov je zamerané iba na optimalizáciu obsahu a užívateľského prostredia a žiadnym spôsobom nie je určené na individuálne sledovanie používateľov, ktorí majú prístup k našim službám.

Zhromaždené informácie, aj keď by mohli naznačovať identifikáciu v súvislosti s konkrétnymi navštívenými stránkami alebo ich pôvodom, sa použijú iba na vytváranie agregátov založených na všeobecných charakteristikách osoby
(napr. Oblasť pôvodu). Nástrojom na zhromažďovanie údajov je Google Analytics, ktorého zásady ochrany osobných údajov sú k dispozícii na stránke http://www.google.com/policies/privacy/. Sú spravováteľné prostredníctom nastavení prehľadávača.

Pre akékoľvek informácie týkajúce sa zásad ochrany osobných údajov v súvislosti s webovými stránkami nás kontaktujte na info@predajplynov.sk.